Troostrijke programma's voor zwaar getroffen Turkije en Syrië - TWR

Graag houden we u door middel van onderstaande updates op de hoogte van de situatie in Turkije en Syrië na de aardbeving van 6 februari. Wat betekent dit voor het werk van TWR in deze regio.


 

UPDATE: 15 MAART 2023

Syriërs voelen zich alleen en geïsoleerd van de wereld. Door de aanhoudende burgeroorlog ontbrak het hen al voor de aardbevingen aan veiligheid. Een TWR-collega herinnert zich de woorden van een overlevende: “Je wordt van bovenaf of van onderaf geraakt. Aardbevingen zitten in ons en komen niet alleen van buiten.” Onze collega beschreef de algehele stemming verder: “Zonder hoop lopen mensen op aarde, maar ze zijn dood van binnen. Ik heb niet genoeg woorden om het trauma te beschrijven dat mensen doormaken.”

Slechte levensomstandigheden in Syrië kunnen leiden tot een uitbraak van cholera en andere besmettelijke ziekten, meldde Al Jazeera. Met miljoenen Syriërs die dakloos zijn en geen schoon water hebben, zijn velen bang voor ziekten. Onze TWR-collega was ontroerd toen ze mannen zag huilen en de angst in de ogen van kinderen zag. Toch heeft deze trieste realiteit de sterke overtuiging van het team niet belemmerd dat Jezus geestelijk herstel zal brengen.

Het team van TWR in Syrië is veilig. Ze produceren nog steeds programma’s met hoopvolle inhoud, maar het gebrek aan elektriciteit is een strijd. Elke zeven tot acht uur krijgen ze maar één uur stroom. Toen het team een kerkstudio bezocht waarmee ze samenwerken, was het er bitter koud: -4 graden Celsius. Betrouwbare elektriciteit is een prioriteit, dus zoekt het team naar een langetermijnoplossing zoals zonnepanelen.

Veel Syriërs hebben smartphones, dus TWR-medewerkers willen QR-codes gebruiken om de programma’s te delen. Vanwege de verschillende sancties tegen Syrië zijn de mogelijkheden voor een landelijke reclamecampagne beperkt. Het team kiest er daarom voor om op locatie bekendheid aan de programma’s te geven.

Een recente ontwikkeling is dat TWR gaat starten met het via de middengolf uitzenden van de Arabische versie van Biblica’s When Your Whole World Changes. Dit op de Bijbel gebaseerde programma voor crisishulp helpt degenen die te maken hebben met shock, trauma en angst. Het zal worden geïntegreerd in de wekelijkse Hoop voor Syrië-programma’s en zal beschikbaar zijn op de hoofdwebsite van TWR Arabisch (www.arabicprograms.org) en via podcasts, Instagram en Facebook.

Sancties verhinderen ook dat humanitaire hulp het land binnenkomt. Daarom heeft ons team benodigdheden in het land gekocht om degenen die lijden te helpen. “Toen Hij op aarde was, gaf Jezus mensen te eten als ze honger hadden en waste Hij de voeten van zijn discipelen. Hij diende, en ik geloof dat we allemaal moeten leren dienen”, zei een TWR-collega die Syrië bezocht. Hoop brengen in Syrië zal een langdurig proces zijn, maar onze collega’s zien dat God in dit land werkt.

‘Bijna van de kaart gewist’

Soner, de algemeen directeur van Shema Media Group, gaf een treffende samenvatting van de situatie in Turkije:
“Deze aardbeving trof bijna 20 miljoen mensen. Het officiële dodental van de regering is 45.000, maar de meeste mensen denken dat het werkelijke aantal 150.000 tot 200.000 is, omdat veel slachtoffers niet zijn geteld. Er waren veel vluchtelingen zonder papieren en toeristen, en veel mensen worden vermist of liggen in het ziekenhuis, dus daarom lijkt het erop dat minstens 100.000 mensen zijn omgekomen bij deze enorme aardbeving. Volgens het officiële cijfer kunnen 165.000 woningen niet worden gebruikt. Vooral in Antakya, dat bijna van de kaart is gewist.”

Slechts drie weken voor de aardbevingen startte Shema Media Group een radiostation in Antakya, de Bijbelse stad Antiochië, en begon christelijke muziek uit te zenden. “We waren net aan het opwarmen toen de aardbeving plaatsvond. We verloren ons signaal omdat er geen elektriciteit was”, vertelt Soner. Slechts ongeveer een week na het vinden van een tijdelijke oplossing voor de antenne van het station, sloeg een nieuwe aardbeving toe. Opnieuw verloor het station het signaal.

Onlangs kregen ze weer een signaal en Soner is onwankelbaar in zijn doel om de liefde van Christus te verspreiden. Hij is van plan het signaal te versterken door een zeecontainer met een generator bij de antenne te plaatsen, aangezien er in de stad geen plaats is om alle apparatuur te bewaren.

Terwijl mensen naar antwoorden zoeken, willen Soner en zijn team aansluiting zoeken bij de behoeften van mensen. Ze zenden langzamere muziek uit die aansluit bij de mensen die rouwen. Soner beschreef de muziekstijl als: het uitroepen naar God, met een luisterende naar Zijn stem in het bewustzijn dat Hij aanwezig is. Programma’s over het verwerken van rouw en trauma hebben nu een hoge prioriteit voor Shema Media Group.

Soner legde uit: ‘We zullen niet vergeten wie er stierf. Prijs God, dat Hij tegen ons praat en ons nieuwe liederen, inspiratie uit de Schrift en een nieuw perspectief geeft. We zullen luisteren en mensen aanmoedigen op basis van hun behoeften. We zullen bij hen blijven, en ik denk dat dit lang zal duren, maar prijs God dat we met de mensen kunnen praten en deze naties kunnen helpen vernieuwen.”

TWR blijft gefocust op haar kracht: media gebruiken om het nieuws van Jezus te verspreiden.


 

UPDATE: 16 FEBRUARI 2023

Het is nu meer dan een week geleden dat de verschrikkelijke aardbevingen in Turkije-Syrië plaatsvonden. Bid alstublieft met ons mee voor onze broeders en zusters in Christus die in deze regio’s actief zijn terwijl ze intense beproevingen doorstaan, de plaatselijke kerk steunen, hoop uitzenden en degenen troosten die met trauma’s te maken hebben.

Toen Shema Media Group, een bevriende mediaorganisatie in Turkije, de Heer vroeg om een Bijbelvers voor het jaar 2023, lazen zij: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.” (Jesaja 41:10). Ze wisten niet hoezeer ze God op Zijn woord moesten geloven.

Een zuster in de stad Antakya gaf ons een glimp van de schrijnende omstandigheden waarmee mensen elke dag wakker worden. Zij schreef: “Ik kan niet eens woorden vinden om de dingen hier te beschrijven, en ik bid dat je nooit de volledige reikwijdte hoeft te begrijpen van wat er aan de hand is. Het is verschrikkelijk, gewoon verschrikkelijk! Mensen die hier niet zijn om hiervan getuige te zijn, kunnen de moeilijke omstandigheden waarin we leven niet eens begrijpen. Ons huis staat, hoewel er een enorme scheur in zit, en zal waarschijnlijk afgebroken moeten worden. Het gebouw naast ons staat overeind, maar al het andere is ingestort. Ook ons kerkgebouw is verwoest. Er is echt geen veilig gebouw meer in Antakya. Minstens 350 mensen in mijn buurt zijn dood, misschien zelfs meer. Velen van hen waren de vrouwen en kinderen die voor verschillende evenementen naar de kerk kwamen.”

Ze vertelt verder over een ongelooflijke gang van zaken: “Vijf dagen na de aardbevingen waren reddingswerkers in staat om drie mensen er levend uit te halen!”

Ze heeft een aantal praktische benodigdheden opgeslagen in de benedenverdieping van haar huis, die ze gebruikt als een soort markt om in de behoeften van mensen te voorzien. Ze deelt eten uit aan de lokale bevolking en zet een tent op om andere benodigdheden bij de hand te houden. “Maar hoe kunnen we zelfs maar de helft van deze mensen bereiken? We hebben Gods hulp, kracht en wijsheid nodig”, zei ze. “Bid alsjeblieft.”

Antakya is slechts een van de 10 Turkse steden die zwaar is getroffen door de aardbevingen. “We prijzen God dat er een gecoördineerde inspanning is geweest onder kerken om mensen in dit gebied te bereiken”, meldde Shema Media Group. Het team kon hun apparatuur veilig uit het kantoor in het centrum van de stad halen. Deze wordt buiten de stad verplaatst naar de antenne die nog stevig staat. Ze zijn blij dat ze daar elektriciteit hebben. Zodra ze een internetsignaal hebben, zullen ze weer hoop gaan uitzenden. Het team is van plan een container op te zetten waarin belangrijke technische apparatuur kan worden ondergebracht totdat ze weer naar het stadscentrum kunnen verhuizen.

Blijf alsjeblieft bidden voor Gods tussenkomst en bescherming voor de slachtoffers in Syrië. De BBC meldde dat ze kinderen zagen graven in het puin in de stad Haram, omdat er een gebrek is aan zware machines die nodig zijn voor reddingsoperaties.

TWR neemt al jaren christelijke programma’s op in lokale kerkstudio’s in Syrië. De afgelopen dagen zijn er last-minute programma’s opgenomen om specifiek hulp te bieden aan Syriërs die te maken hebben met de ontberingen die zijn veroorzaakt door de aardbevingen. Aangepaste programma’s van Hoop voor Syrië worden nu uitgezonden om in deze behoeften te voorzien.

TWR werkt ook samen met de kerk in Syrië om hen te ondersteunen bij het verlenen van humanitaire hulp aan de slachtoffers van de aardbeving. Vraag God om Zijn hulp en kracht bij de voortdurende hulpverlening en traumaverwerking die zo hard nodig is.

Gebedspunten:

 • Veel van de christelijke medewerkers in Turkije hebben familieleden die getroffen zijn door de rampen. Bid voor hen.
 • Vraag om Gods voorziening voor Shema Media Group, aangezien ze nu extra financiële behoeften hebben bovenop hun normale bedrijfskosten.
 • Kerken in Syrië zijn gemobiliseerd om onmiddellijke hulp te bieden. Bid om kracht en wijsheid voor kerkleden die Gods leiding zoeken.
 • Bid voor degenen die fysiek, mentaal en spiritueel lijden in Turkije en Syrië. Voor Gods troost en rust te midden van de chaos en pijn.

 

UPDATE: 8 FEBRUARI 2023

Onze harten zijn zwaar als we bidden voor degenen die getroffen zijn door de recente aardbevingen in Turkije en Syrië. TWR heeft de mogelijkheid om Bijbelse troost te bieden aan degenen die te maken hebben met trauma en verlies als gevolg van deze catastrofale gebeurtenissen.

Shema Media Group in Turkije heeft de programmering aangepast om elk uur nieuws, passende christelijke muziek en bijbelverzen op te nemen die hoop brengen aan de gekwetsten. Soner is de algemeen directeur van deze met TWR bevriende mediaorganisatie en heeft ons geholpen de situatie ter plaatse te begrijpen. “Met een gebrek aan voorraden, gebrek aan politiebeveiliging en een enorme toestroom van vluchtelingen neemt de misdaad toe. Ik zag zelfs jonge mensen de ruiten van een apotheek inslaan om medicijnen te stelen”, zei hij.

Sprekend over het radiostation van het team in Antiochië, meldde Soner dat het niet zwaar getroffen was door de aardbeving, maar dat er geen radiosignaal is vanwege een gebrek aan elektriciteit. Hij zei dat de regering signalen naar de zender daar heeft kunnen sturen, dus dat is een goed teken. Hij kan de toestand van de zender echter niet bevestigen, omdat ze geen apparatuur in het gebouw kunnen krijgen om het te testen.

Turkije heeft zeven dagen van rouw en de noodtoestand afgekondigd. Wegversperringen maken het moeilijk toegang te krijgen tot de zwaar getroffen gebieden. Bovendien bemoeilijken het gebrek aan elektriciteit en internet het hulpverleningsproces. Soner wees erop dat tijdens dit soort calamiteiten iedereen in eerste instantie wil helpen, maar naarmate de weken verstrijken, verliezen ze hun interesse. Hij was er zeker van dat er langetermijninvesteringen nodig zullen zijn om de regio weer op te bouwen. Soner heeft er alle vertrouwen in dat de mediabediening, met name via radio, een cruciale rol zal spelen bij de wederopbouw en het brengen van hoop in het gebied. “Programma’s in het Turks maar ook in het Syrisch Arabisch zijn van groot belang”, meldt hij.

Het Syrische TWR-team produceert afleveringen van Hoop voor Syrië en deelt een boodschap van eeuwige hoop met de slachtoffers van deze aardbevingsramp. Vandaag hoorden we van een van de teamleden in Aleppo, Syrië, die meldde dat de Syrische regering niet over voldoende middelen beschikt om alle overlevenden te helpen, waardoor er nog steeds veel mensen dakloos zijn. Terwijl het barre winterweer aanhoudt, is er een grote vraag naar dekens, matrassen en andere basisbehoeften.

TWR gaat door met het produceren van troostrijke, op de Bijbel gebaseerde programma’s voor beide getroffen landen.

Bid alstublieft met ons mee:

 • Er is nog veel onduidelijkheid en het aantal doden stijgt. Bid dat meer mensen uit het puin worden gered terwijl de zoektocht doorgaat.
 • Bid dat het lokale radiostation in Antiochië wordt hersteld, zodat meer mensen kunnen luisteren naar christelijke muziek en Bijbels onderwijs die troost bieden.
 • Bid voor twee sterke kerken in de Turkse steden Antiochië en Diyabakir, evenals voor de Evangelische Alliantie. De leiders hebben wijsheid nodig om te weten hoe ze overlevenden kunnen helpen.
 • Kerken in Syrië verenigen zich om onderdak en fysieke hulp te bieden aan mensen die geconfronteerd worden met koud weer en dakloosheid. Vraag God om deze kerken uithoudingsvermogen en middelen te geven zodat ze hun hulpverlening kunnen voortzetten.

Meer informatie over onze Turkse (jongeren)programma’s:

Turkish Youth: Jongeren ervaren dat ze geliefd worden
Turkse radioprogramma’s voor jongeren

Meer informatie over het programma Hoop voor Syrië


 

UPDATE: 7 FEBRUARI 2023

Turkije en Syrië zijn in de nacht van zondag 5 februari op maandag 6 februari getroffen door een tragedie. Onze gedachten gaan uit naar de mensen die door de aardbeving zijn getroffen. We willen u graag informeren over onze teams en contactpersonen in beide landen.

Er is een voortdurende humanitaire crisis in delen van Turkije en Syrië als gevolg van de dubbele aardbevingen. Duizenden levens zijn verloren gegaan. De verwoesting van gebouwen, wegen en de energie-infrastructuur is enorm en ontelbare mensen zijn dakloos geworden. Sommige christenen in Syrië zijn verhuisd naar kerkgebouwen omdat hun huizen beschadigd en onveilig zijn.

De eerste aardbeving van 04.17 uur vond plaats op een moment dat nagenoeg iedereen thuis was en in bed lag. Tientallen naschokken hebben de herstelpogingen belemmerd en zelfs nog meer schade aangericht. Deze herhaalde naschokken hebben een diepgaande psychologische impact op de gezinnen die worstelen om te overleven. Veel slachtoffers zitten vast onder het puin in de bittere kou en sneeuw.

Meldingen van slachtoffers en platgebombardeerde flatgebouwen komen binnen uit grote Turkse steden zoals Hatay, Kahramanmaras en Diyarbakir, maar ook uit kleinere steden en dorpen die zich uitstrekken tot in Syrië. Zoals een commentator opmerkte, is er niet zozeer een epicentrum voor deze aardbeving, maar meer een ‘epilijn’.
Contactpersonen van TWR werken hard om hulp te bieden in het gebied. Soner, die werkzaam is voor Shema Media Group, heeft dekens, kleding en voedsel gekocht om uit te delen aan mensen in nood. Op weg om overlevenden in Anktakya te helpen, moesten ze in Iskenderun in hun auto slapen vanwege wegen die te gevaarlijk waren om ’s nachts te reizen.

“De meest beschadigde stad is Antiochië. We hadden daar een radiostation, maar nu hebben we geen signaal”, meldde Soner. Een andere TWR-relatie schreef: “Sommige van onze geloofsgenoten liggen nog steeds onder het puin. We weten niet of ze leven of niet. Laten we bidden dat ze leven en gered kunnen worden.”

Bid alstublieft met ons mee:

 • De schade in het zuidoosten van Turkije is groot en velen zijn zwaar getroffen. Bid voor een veilige bevrijding van de vele mensen die vastzitten. Helaas hebben een predikant en zijn vrouw het niet gered, ook al heeft hun kind het overleefd. Bid alstublieft dat hun kind emotionele genezing zal vinden van zo’n tragische gebeurtenis.
 • Bid dat de kerken in de getroffen gebieden wijsheid hebben over hoe te reageren.
 • Vraag de Heer om geestelijk uithoudingsvermogen te geven aan onze contactpersonen ter plaatse terwijl ze zich haasten om praktische hulp te bieden aan degenen die lijden.
 • Bid dat het radiostation in Antakya weer operationeel wordt, zodat TWR-programma’s uitgezonden kunnen worden naar mensen die momenteel wanhopige tijden doormaken.
 • Bid alstublieft voor ons team in Syrië dat momenteel veilig is. Bid dat de Heer hun programma’s zal gebruiken om hoop te brengen in deze tijden van nood.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop