Afghanistan: hoopgevende programma's als antwoord op constante dreiging - TWR

Het was bijzonder nieuws toen Open Doors bekendmaakte dat Afghanistan niet langer op plaats 1 van de Ranglijst Christenvervolging staat, maar zelfs gezakt is naar plaats 9. Toch is de situatie voor christenen in dit land niet minder zwaar geworden. Hoe ervaren de TWR-luisteraars dat? Is er nog hoop voor Afghanistan?

Luisteraarsreacties

Ongeveer de helft van de luisteraarsreacties die vorig jaar binnenkwamen bij het Afghaanse TWR-team maakt melding van geweld en onveilige situaties als mensen luisteren naar de programma’s van TWR. Sommigen verliezen hun baan als ontdekt wordt dat ze christelijke programma’s luisteren. Regelmatig klinkt in die reacties ook de vraag of TWR voor de aanwezige christenen een bemiddelende rol kan spelen bij het ontvluchten van het land.

Een deel van de luisteraars is duidelijk geen christen. Toch luisteren ze met interesse naar de programma’s, maar ze stellen ook kritische vragen. De meest gestelde vraag is waarom er geciteerd wordt uit de Bijbel, terwijl het volgens die luisteraars toch algemeen bekend is dat dit boek volkomen achterhaald is. Het kan niet tegen de Koran op. Dat is wat er geleerd wordt in de islam, die de Bijbel tot verboden boek verklaart. Het team beantwoordt elke vraag of reactie geduldig en neemt de tijd om in gesprek te gaan. Soms blijven luisteraars de programma’s volgen en veranderen hun gedachten, in andere gevallen verbreekt men de verbinding en is er geen contact meer.

Bemoedigend is het getuigenis van een jonge vrouw van 28. Ze ziet een opmerkelijke verandering in het leven van haar moeder, omdat die uit een speciaal boek leest. Als haar moeder niet thuis is, gaat ze op zoek naar het boek om het stiekem zelf te lezen. Ze ontdekt dat het de Bijbel is en gaat met haar moeder in gesprek. Die stimuleert haar verder te lezen en te luisteren naar het TWR-programma Hoop voor Vrouwen. Langzaam leert ze Gods liefde te zien en dat verandert ook haar leven.

Situatie Afghaanse christenen

TWR zendt niet alleen programma’s uit om mensen bekend te maken met het Evangelie, maar ook programma’s die verdieping bieden aan hen die christen zijn geworden. Meestal kunnen mensen niet naar de kerk en zijn deze programma’s het enige geestelijke voedsel dat er is. Van hen horen we hoe moeilijk ze het hebben en dat ze streng in de gaten worden gehouden.

Aangrijpend zijn de verhalen van de christenen die worden opgepakt en gemarteld; met anderen is het contact ineens verbroken en moeten we maar raden wat er is gebeurd.
Een van de luisteraars vertelde dat zijn buren graag contact met het team zouden willen, maar dat contact niet durven te leggen. Ze luisteren wel trouw naar de programma’s, maar doen dat in het diepste geheim. Een andere luisteraar zegt dat hij geen contact meer kan krijgen met zijn vriend, een trouwe christen. Hij vreest dat zijn vriend niet meer leeft, omdat hij in zijn dorp met veel tegenstand te maken had.

Hoopgevende berichten

Hoewel de situatie in Afghanistan zelf heel ernstig is, krijgen we ook hoopgevende berichten uit het buurland Pakistan. Veel Afghanen zijn naar dit land gevlucht en komen daar in contact met het TWR-team. Ze vertellen dat ze jarenlang hebben geluisterd naar de programma’s, maar dat ze toch vasthielden aan de islam. Nu hebben ze de mogelijkheid tot persoonlijk contact en dat is het zetje dat ze nodig hebben om echt geïnteresseerd te raken. Diversen zijn tot geloof gekomen en doen nu Bijbelstudie door in groepjes bij elkaar te komen en eerst te luisteren naar een programma van TWR.

Waar het Evangelie klinkt in de moedertaal,
worden mensen geraakt in hun hart!

Ook bemoedigend is het feit dat TWR sinds de zomer van 2022 een programma uitzendt in het Hazaraqi. Deze taal wordt door de Hazaren gesproken die in Afghanistan en omliggende landen wonen. Zo wordt weer een nieuwe bevolkingsgroep bereikt met de boodschap van verlossing die bij Jezus te vinden is. TWR zet tegenover de constante dreiging een constante uitzending van hoopgevende programma’s!


Help mee! Steun TWR bij het laten klinken van het Evangelie in Afghanistan.

Iedere donatie is van waarde. Stort uw gift o.v.v. Bijzondere verhalen 1 op:
IBAN NL75 INGB 0000 7723 42
. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

 

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop