Hoopvolle berichten uit Ethiopië, ondanks grote uitdagingen - TWR

Ethiopië wordt sinds 2020 geteisterd door gewapende conflicten in de Tigray-regio. De onrust doet de economie geen goed en de inwoners hebben te maken met hoge inflatie. In het zuiden heerst bovendien hongersnood als gevolg van de aanhoudende droogte. De invloed van de radicale islam neemt toe en christenen worden regelmatig aangevallen door geradicaliseerde moslims. Ook hebben christenen in islamitische plattelandsgebieden vaak geen toegang tot gemeenschapsvoorzieningen. Dat moslims in deze zware omstandigheden toch tot geloof komen, is een teken van Gods bijzondere trouw!

Luisteren gebeurt in het geheim. Of toch niet?

De Ethiopische moslimgemeenschap kent een grote groepscontrole en er heerst wantrouwen ten opzichte van het christendom. Wie naar de uitzendingen luistert, houdt dit daarom geheim voor anderen. Des te wonderlijker is het volgende getuigenis:
‘In de avond, na onze uitzending via de radio, werden we gebeld door een groepje van acht luisteraars; allen moslims. Ze stelden vragen over het christelijk geloof.’

Het is bijzonder dat deze mensen als groep naar de uitzendingen luisterden, maar dat zij vervolgens ook als groep contact zochten met het team is uitzonderlijk. Nog wonderlijker is wat vervolgens gebeurde:
‘Gedurende een week voerden we gesprekken met de mensen uit deze groep. Uiteindelijk hebben zij allemaal Christus aangenomen en wilden zij zich laten dopen. Dit groepje stond weer in contact met anderen en ook uit die bredere groep kwamen mensen tot geloof!’

Welke mogelijkheden heeft TWR?

Het is in Ethiopië verboden religieuze programma’s uit te zenden via FM. TWR maakt daarom gebruikt van een kortegolfzender in Swaziland. Radio is in Afrika heel belangrijk en ondanks dat de ontvangst van de korte golf niet altijd even helder is, wordt er goed naar de uitzendingen geluisterd. Daarnaast is het team twee jaar geleden begonnen met internetuitzendingen. Een mooie aanvulling voor met name de inwoners van steden die vaak over internet beschikken. De respons via kanalen als Facebook en Whatsapp neemt toe.

Toekomstplannen

Het TWR-team wil verder gaan met het digitaliseren van oude programma’s om ze via internetkanalen beschikbaar te maken. Tegelijkertijd gaan de uitzendingen via korte golf gewoon door, want daar wordt veel naar geluisterd. Ook wil het team audiospelers verspreiden via bijvoorbeeld scholen, omdat blijkt dat mensen de behoefte hebben in groepen te luisteren.


Help mee! Steun TWR bij het laten klinken van het Evangelie in Ethiopië.

Iedere donatie is van waarde. Stort uw gift o.v.v. Bijzondere verhalen 3 op:
IBAN NL75 INGB 0000 7723 42
. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop