Hoop voor Jemen terwijl de wereld faalt - TWR

Abdelsadik houdt zijn smartphone met beide handen vast en tikt op hoog tempo met zijn duimen de woorden in. Hij is geïrriteerd. Het is al erg genoeg dat Jemen kapotgaat aan de oorlog en dat de wereld Jemen vergeet. Maar nu zijn er ook nog Jemenieten die de islam afvallen. ‘Na het volgen van jullie Hoop voor Jemen-uitzendingen en Facebookpagina, denk ik dat jullie het helemaal mis hebben om te denken dat Issa (Jezus) een God is. Hij is alleen maar een profeet!’

Gespannen wacht hij op antwoord. Dat ze aan de andere kant vriendelijk reageren en met hem in dialoog willen, betekent niet dat hij dat ook wil. Hij vuurt koranvers na koranvers op hen af. Bijna een week lang heeft zijn agressiviteit de overhand. Maar dan verandert er iets. Hij denkt bij zichzelf: ‘Wat merkwaardig dat ze mijn woede en agressie beantwoorden met invoelingsvermogen. Ze zijn wel anders, die christenen.’

Daarom vraagt hij of ze hun geloof in Jezus en de Bijbel dan toch maar eens willen uitleggen. Elke vraag die hij stelt, beantwoorden ze toegewijd. Zo hebben ze het over de betrouwbaarheid van de Bijbel als Woord van God; over de waarheid van Jezus en dat Hij de enige redding is.

Uiteindelijk, na weken van contact, schrijft Abdelsadik: ‘Ik voel de eerlijkheid en waarheid in jullie woorden voor mij. Ik voel me dicht bij jullie en ik geloof dat jullie mensen zijn die door God naar mij zijn gestuurd. Ik wil ook eerlijk zijn tegen jullie. Ik ben wel overtuigd, maar iets weerhoudt me ervan om Jezus aan te nemen. Misschien mijn angst om mijn traditionele overtuigingen en cultuur te verlaten. Misschien angst voor mijn familie… Ik wil Jezus aannemen omdat ik nu geloof dat Hij de enige weg naar God is, maar ik maak me zorgen. Daarom wil ik jullie vragen voor mij te bidden.’

Bid mee!
Het contact met Abdelsadik gaat door. Wil je meebidden voor hem en voor Jemen?

Kleine SD-kaartjes, grote plannen
Onze Jemenitische collega heeft versterking gekregen van een actief groepje vrijwilligers. Samen hebben ze een netwerk van gelovigen in Jemen dat ze inzetten om SD-kaartjes te verspreiden. Daar is vraag naar. Daarom is het plan om in 2023 duizenden SD-kaartjes te geven aan (nieuwe) gelovigen en geïnteresseerden.

Welke onderwerpen heeft de programmamaker zoal recent behandeld?
• Wie is Jezus? (serie)
• Jezus De Mens (serie)
• Waarom de menswording? (serie)
• Hoe kan je God kennen? (serie)
• Gods wet voor Zijn schepping (serie)
• De wereld faalt

Hoe bereiken we Jemen? (2e helft 2022)
• Algemene Arabische website: www.arabicprograms.org
• Facebook + Instagram: 10375 interacties
• Podcasts: 800 downloads
• Aantal SD-kaartjes: 200+
• Internetstream: 2065 luisteraars


Help mee! Steun TWR bij het laten klinken van het Evangelie in Jemen.

Iedere donatie is van waarde. Stort uw gift o.v.v. Bijzondere verhalen 5 op:
IBAN NL75 INGB 0000 7723 42
. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop