Israël: land van melk en ... - TWR

Bent u weleens naar Israël geweest voor een rondgang langs Bijbelse plaatsen? Voor sommige Israëli’s is het Beloofde Land een naargeestig eindstation geworden. Gevangen in verslaving dwalen ze dakloos rond. Toch is er hoop. Want de God van Abraham, Izak en Jakob heeft prachtige beloften, ook voor deze Joden. Daarom brengt TWR hen het Evangelie in samenwerking met Aviv Ministry.

Het zijn vaak Russische Israëli’s die aan lager wal raken. Waarom? Ten eerste zijn ze met velen; grofweg 18% van de totale Israëlische bevolking. Maar er is meer aan de hand. In Rusland zijn relatief veel alcohol- en drugsverslaafden, ook mensen met deels Joodse wortels. Zo komen er veel Russen naar Israël waarvan een deel al verslaafd is: ‘Ik was in Siberië al in talloze afkickklinieken geweest maar steeds viel ik terug. Ik dacht dat ik alles achter me kon laten door naar Israël te gaan. Maar de onderliggende oorzaken van mijn verslaving nam ik gewoon mee. Dus hier begon de ellende opnieuw.’

Afvoerput

Nergens in Israël is drugs zo gemakkelijk te krijgen als in een zuidelijke wijk van Tel Aviv. Hier is de afvoerput van Israël. Magere mensen lopen zwalkend over straat, steegjes liggen bezaaid met naalden en vuile condooms. In deze wijk runt Aviv Ministry een inloophuis. Dagelijks delen vrijwilligers van Messiaanse gemeenten eten uit. Er wordt geluisterd, gebeden, gezongen én getuigd van de hoop in Christus. Meerdere vrijwilligers en Leonid, de medewerker, waren ooit zelf verslaafd.

Getuigenissen

TWR maakt het mogelijk dat Aviv Ministry audiospelers op zonne-energie kan uitdelen. Er staan vijf Russische getuigenissen op van 10 minuten, van ex-verslaafden die gered zijn door Jezus de Messias. Daarnaast bevat het apparaatje passende Bijbelteksten en Messias-belijdende muziek.

Voorbeeld van zo’n getuigenis op een audiospeler:
‘Mijn naam is Dmitry. Misschien herken je jezelf in mijn verhaal. Op mijn negentiende kwamen we naar Israël. Mijn vader dronk te veel en ik was altijd een rebel. Bij ons thuis werd veel gescholden en zelf vloekte ik ook als een bootwerker. Uit heimwee ging ik samen met een Russische vriend drinken en later werd ik drugsgebruiker en zelfs dealer. Ik wist weinig van God, maar het verhaal over zijn genade was altijd zo overweldigend. Ik begreep dat gewoon niet van Hem. Nu weet ik dat ik er met mijn gedachten altijd naast heb gezeten. God heeft mij beschermd tegen de dood. Aan Hem geef ik nu alle eer, gezien alle wonderen die in mijn leven gebeurd zijn. Wil je meer horen? (…)’

Medewerker Leonid vertelt: ‘Ik selecteer vooraf geen mensen om een speler te geven. Het gebeurt door de Heilige Geest, vaak na een serieus gesprek in de trant van: “Ik ben dit leven beu”, “Het leven is oneerlijk”, “Ik wil dood”. Ik weet niet van een leven dat al drastisch veranderde door een audiospeler, maar ik vertrouw op Gods principe van ‘het zaad zaaien’. Dat zal uiteindelijk vruchten opleveren. Ook al springen de verslaafden geen gat in de lucht als ze een speler krijgen – hun levens worden beheerst door drugs of alcohol – toch gaan we door. Ik krijg wel regelmatig terug dat iemand er hoop uit put: “Verandering is dus toch mogelijk”.’


Help mee! Steun TWR bij het laten klinken van het Evangelie in Israël.

Iedere donatie is van waarde. Stort uw gift o.v.v. Bijzondere verhalen 4 op:
IBAN NL75 INGB 0000 7723 42
. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

 

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop