Het Evangelie raakt harten. Ook in Noord-Korea! - TWR

Doorgaans horen we als TWR alleen stilte uit Noord-Korea. We hebben meerdere uitzendingen, maar geen luisteraar reageert. Soms vraag je je af of we eigenlijk wel mensen bereiken. Tot je weer beseft hoe veelzeggend deze stilte is. Door het zware Noord-Koreaanse regime durven luisteraars namelijk niet te reageren.

Toch werd de stilte afgelopen jaar verbroken door een bijzonder bericht van een luisteraar:
“Gods Woord via de radio bemoedigt ons. Zijn belofte inspireert ons om door Zijn macht te overwinnen. Ik bid dat jullie uitzendingen alle christenen in Noord-Korea tot zegen zijn. Glorie aan God, mag Hij al Zijn volgers zegenen. Jullie programma is goed te beluisteren!”

Gebogen schouders, vermoeide gezichten

TWR-directeur Hubrecht Smits: “Ik moest bij het lezen van deze luisteraarsreactie gelijk denken aan het bekende Bijbelvers uit Spreuken 25:25 “Zoals koud water op een vermoeide ziel, zo is een goed bericht uit een ver land.” Zo heb ik deze korte reactie persoonlijk ervaren. Maar die tekst uit Spreuken geldt zeker ook andersom! Als het gaat om vermoeide zielen denk ik juist aan de inwoners van Noord-Korea. Op de weinige foto’s die uit het land komen, zijn mensen met gebogen schouders en vermoeide gezichten te zien. We hebben een goed bericht voor hén. Jezus roept hen toe: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”.”

Laagdrempelig

Helaas kennen de meeste Noord-Koreanen het christelijk geloof alleen vanuit de staatspropaganda. Ze hebben er een afkeer van. Sinds enkele jaren maakt TWR daarom ook programma’s die juist bedoeld zijn voor mensen die Jezus Christus nog niet kennen. Programma’s die op een laagdrempelige manier iets vertellen over christenen en het christelijk geloof.

Radio is een van de weinige middelen om het Evangelie in Noord-Korea te brengen.
Voor onze programma’s hebben we dit jaar nog ruim € 90.000 nodig. Uw steun is daarom van groot belang. Helpt u mee met een gift?

  • Met een gift van € 5,- kunnen we een minuut uitzenden naar Noord-Korea.

Hoeveel minuten neemt u voor uw rekening?

Stort uw gift op IBAN: NL75 INGB 0000 7723 42 o.v.v. Eindejaarsactie TWR. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop