China: onder de oppervlakte is van alles gaande - TWR

China, een land dat bol staat van de contrasten. Voor de buitenwereld ziet de complete samenleving er strak georkestreerd uit. Of het nu gaat om de beelden die via televisie worden uitgezonden of om een partijcongres waar de president glimlachend en applaudisserend wordt begroet door de aanwezige vertrouwelingen. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Alles onder controle. Letterlijk. Maar wie verder inzoomt, ziet dat er in dit land onder de oppervlakte van alles gebeurt. Gelukkig óók op het gebied van evangelisatie.

Het is een soms onwerkelijke werkelijkheid waarmee de mensen in China dagelijks te maken hebben. En dat geldt zeker ook voor de aanwezige christenen. De officiële Chinese Drie-Zelf-kerk is nauw verbonden aan de overheid en daardoor geaccepteerd. Maar daarnaast zijn er veel niet-geregistreerde kerken. Voor hen wordt het steeds ingewikkelder om te blijven functioneren. We horen regelmatig verhalen over (huis)kerken die gesloten worden of die letterlijk worden afgebroken.

Er is grote behoefte aan christelijk onderwijs en discipelschapstrainingen, maar vooral aan de verkondiging van het Evangelie. Miljoenen mensen in China behoren tot onbereikte bevolkingsgroepen en hebben Gods Woord nog nooit gehoord. Vaak zijn zij ongeletterd en daarom is radio een krachtig middel om hen te bereiken.

Het Chinese TWR-team weet – ondanks de beperkingen die de overheid oplegt – via radio, internet en mediaspelers aan deze behoeften tegemoet te komen. Verschillende bestaande programma’s zijn in nieuwe talen vertaald, waardoor het Evangelie nu ook klinkt bij tot nu toe onbereikte bevolkingsgroepen in dit enorme land. Momenteel zenden we in 23 talen uit en dat aantal groeit.

SOTA: Theologiecursus via media

Dagelijks komen duizenden mensen in China tot geloof. Maar hun geestelijke leiders missen vaak de kennis om hen te begeleiden. Van een theologische opleiding kunnen de meeste huiskerkleiders alleen maar dromen. TWR verzorgt daarom het programma SOTA, een driejarige theologische cursus. Studenten kunnen het hele programma digitaal volgen en worden daarnaast intensief en persoonlijk begeleid. Om de studenten te helpen hun kennis in de praktijk te brengen worden ze betrokken bij nieuwe kerkplantingen.

Verhoog de Zoon

Met het project Verhoog de Zoon willen we 105 onbereikte bevolkingsgroepen in China bereiken. In totaal gaat het daarbij om een bevolking van meer dan 100 miljoen mensen. Voor het programma vertalen we 60 gedramatiseerde Bijbelverhalen. In die verhalen ligt de focus op het leven van Jezus. Het doel is om Zijn naam te eren en alle mensen tot Hem te trekken.

Audiospelers; een belangrijk hulpmiddel

TWR heeft inmiddels audiospelers uitgedeeld onder verschillende van deze bevolkingsgroepen. Veel mensen zijn ongeletterd en wonen in dorpen op het platteland. Op een audiospeler staan:
• Gedramatiseerde Bijbelverhalen
• Een audio-Bijbel
• Christelijke muziek

‘De Bijbelverhalen zijn levendig en ik vind dat er goede geluidseffecten in zitten, daarom luister ik met plezier. Het programma geeft een verdieping van de spirituele lessen die ik in de kerk ontvang.’
Een anonieme luisteraar

Wij mogen weten dat God regeert, ook in China! Wilt u bidden voor dit land waar onder de oppervlakte een grote geestelijke nood heerst? En wilt u ons werk in China steunen? Uw bijdrage doet ertoe! Ter indicatie:

€ 15U maakt 1 mediaspeler mogelijk
€ 65U maakt 10 minuten uitzenden in het Mandarijn mogelijk
€ 175Een SOTA-student kan een module van 10 weken volgen

Iedere donatie is van waarde. Stort uw gift op IBAN NL75 INGB 0000 7723 42 o.v.v. Onder de oppervlakte. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Luister mee!

Nieuwe podcastserie over China: TWR Wereldreis

Hoe verhoudt het moderne China zich tot ons en de rest van de wereld? Welke ontwikkelingen vinden plaats? En waar liggen kansen en bedreigingen voor een organisatie als TWR? Door een nieuwe wet is zelfs het verspreiden van religieuze content strafbaar. Hierdoor wordt het werk van TWR in China een stuk lastiger. Toch blijven onze medewerkers creatieve oplossingen bedenken om de 1,4 miljard Chinezen te blijven bereiken met het Evangelie.
TWR wil extra aandacht besteden aan deze lastige situatie en heeft de tiendelige podcastserie TWR Wereldreis – China ontwikkeld. Redacteur Rien Boxum, Tjeerd de Boer (zendingspredikant) en Joke Kreijkes (TWR project-consultant) gaan met elkaar in gesprek over de Chinese cultuur, geschiedenis, keukengebruiken, religie en staatsrecht.
Luister naar de podcastserie TWR Wereldreis via onze app en www.twr.nl/wereldreis.

 

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop