Overzicht Projecten - Pagina 3 van 6 - TWR
  • Regio

  • Thema

Wanneer deuren gesloten blijven…

...zijn radio en internet onmisbaar om het Evangelie te verkondigen. En dat geldt niet alleen voor deze coronatijd. Voor vrouwen als Sara is het een dagelijkse realiteit: "Ik ben een gevangene in mijn eigen huis."

Hoopvolle boodschap voor ‘zoekende’ jongeren

‘Weet je welke zoektermen studenten in India op internet het meest gebruiken? Pornografie en de vraag hoe pleeg ik zelfmoord.’ Deze trieste constatering doet Andrew Sundar, regioleider van TWR Zuid-Azië.

Radio als hét communicatiemiddel in West-Afrika

Radio is in West-Afrika een heel mooi medium om het Evangelie te brengen. In deze overwegend islamitische landen hebben veel mensen nooit geleerd om te lezen of te schrijven. Gemiddeld is vier op de tien inwoners analfabeet.

Een radio doorbrak de eenzaamheid van Sanch

In Nepal leven veel mensen in afgelegen gebieden. In kleine bergdorpjes hoog in de Himalaya. Velen zijn analfabeet. Voor ons zijn die mensen moeilijk bereikbaar. Maar voor God zijn alle dingen mogelijk. Zoals blijkt uit het verhaal van Sanch Maya, een jonge Limbu-vrouw. De manier waarop zij tot geloof kwam, is heel bijzonder.

Bangladesh: Het begon met slechts twee christenen!

In Bangladesh zijn zogenaamde luistergroepen gevormd. Dat zijn groepen die bij elkaar komen om samen naar de radio te luisteren. Een van de groepen begon vorig jaar met maar twee personen, maar inmiddels hebben enkele ongelovigen zich bij hen gevoegd en het aantal groepen groeit enorm.

Nieuwe zendmast Centraal-Azië bereikt miljoenen

Een prachtige mijlpaal: begin juni werd een nieuwe zendmast in Centraal-Azië in gebruik genomen! Reden tot grote dankbaarheid, nu zoveel meer mensen in dit uitgestrekte gebied het Evangelie van Jezus Christus kunnen horen.

Hoop voor de Arabische wereld

Er is veel gaande in de Arabische wereld. Spanning en onzekerheid nemen toe. Maar dwars door al die onrust heen gaat TWR door om het Evangelie te laten horen. Via radio of andere media, het is maar net waar de mensen naar luisteren.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop