Overzicht Projecten - Pagina 4 van 6 - TWR
  • Regio

  • Thema

Bangladesh: Het begon met slechts twee christenen!

In Bangladesh zijn zogenaamde luistergroepen gevormd. Dat zijn groepen die bij elkaar komen om samen naar de radio te luisteren. Een van de groepen begon vorig jaar met maar twee personen, maar inmiddels hebben enkele ongelovigen zich bij hen gevoegd en het aantal groepen groeit enorm.

Nieuwe zendmast Centraal-Azië bereikt miljoenen

Een prachtige mijlpaal: begin juni werd een nieuwe zendmast in Centraal-Azië in gebruik genomen! Reden tot grote dankbaarheid, nu zoveel meer mensen in dit uitgestrekte gebied het Evangelie van Jezus Christus kunnen horen.

Hoop voor de Arabische wereld

Er is veel gaande in de Arabische wereld. Spanning en onzekerheid nemen toe. Maar dwars door al die onrust heen gaat TWR door om het Evangelie te laten horen. Via radio of andere media, het is maar net waar de mensen naar luisteren.

Roma

Een volk waar niemand naar omkijkt: de Roma

Rolmodellen: pastor Nachko Zaikov en zijn vrouw Marusya, met wie TWR in Bulgarije nauw samenwerkt, mogen dat zijn. Voor dit Roma-echtpaar staat het leven al vele jaren in het teken van evangelisatie. Ze mogen vertellen dat dit volk, waar niemand naar omkijkt, door God gezien wordt.

Kalenjin - Kenia

Oost-Afrika: een hoopvolle boodschap

TWR laat onbereikte en moeilijk toegankelijke volken in Oost-Afrika het levensreddende Evangelie horen. Vanuit ons land mogen we door gebed en financiën meewerken in dit moeilijke, maar ook mooie werk.

China overheid

China houdt christenen steeds meer in de gaten

Kunt u zich voorstellen dat u altijd door de overheid in de gaten gehouden wordt, omdat u christen bent? Dat u niet zonder toestemming thuis een Bijbelstudie mag organiseren? Of dat u alleen mag samenkomen in een kerk waar de overheid toezicht houdt?

Ramesh India

‘Je bent geleerd als je de waarheid kent’

Terwijl in ons land de meeste mensen kunnen lezen en schrijven, is dit in India veel minder vanzelfsprekend. Voor veel mensen die niet kunnen lezen of schrijven zijn de radioprogramma's van TWR een belangrijke manier om het Evangelie te kunnen horen. Hoe bemoedigend is het te ontdekken dat de liefde van God niet afhangt van wat iemand geleerd heeft! Dat ontdekte ook Ramesh.

Nepal hindoe

Nepal: evangeliseren op verboden terrein

In Nepal is evangeliseren verboden en er zijn nog relatief weinig christenen. Toch is er op dit moment een grote openheid voor het Evangelie onder de Hindoes in Nepal. TWR zendt het Evangelie uit via de radio en werkt samen met lokale voorgangers om de nieuwe gelovigen verder toe te rusten.

Noord Korea

Brief uit Noord-Korea: Help ons!

Radio is voor Noord-Koreanen vaak de enige manier om het Evangelie te horen. Velen hunkeren naar Gods Woord. Dat lezen we in een bijzondere brief van een luisteraar. Helpt u mee de radio-uitzendingen van TWR mogelijk te maken?

Indonesië vrouwen

Hoop voor Indonesische vrouwen

In Indonesië wonen 250 miljoen mensen. Veel vrouwen in dit immense land hebben te kampen met problemen als armoede, slecht onderwijs, weinig rechten, huiselijk geweld en slechte gezondheidszorg.

roma zigeuners

Programma voor Roma in Oost-Europa

In Europa wonen ongeveer 15 miljoen Roma. Zij worden ook wel zigeuners genoemd en behoren tot de grootste minderheidsgroep van Europa. Roma worden vaak gezien als uitschot van de maatschappij. De meeste Roma kunnen niet goed lezen en luisteren liever naar verhalen en muziek. Radio is daarom een effectief middel om hen in hun eigen taal het Evangelie te vertellen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop