Overzicht Projecten - Pagina 6 van 6 - TWR
  • Regio

  • Thema

stichten huiskerk

Radioserie over het stichten van een huiskerk

Ondanks vervolging groeit de kerk in Oezbekistan. Veel Oezbeekse christenen gaan nu naar huiskerkjes. De leiders hebben training nodig, maar hoe is dit mogelijk als alle christelijke activiteiten verboden zijn?

Turkse radioprogramma’s voor jongeren

Turkse jongeren zien veel om zich heen gebeuren waarbij ze vraagtekens zetten: "Als ons geloof 'vrede' is, waarom is er dan juist hier zoveel oorlog?" Bij dit programma kunnen ze aankloppen met hun vragen. En dat doen ze!

kinderprogramma India

Kinderprogramma ‘Tijd voor kinderen’

Kinderen in India kunnen elke week luisteren naar Bijbelverhalen, spelletjes, een hoorspel en muziek. Zo leren ze over de Heere Jezus en God. Ook worden onderwerpen besproken als kinderarbeid, armoede en malaria.

Zilveren jaren Siberië

Een programma voor ouderen in Rusland

Twee dames van in de zeventig maken opnames voor het radioprogamma 'Zilveren jaren'. Het programma is bedoeld voor oudere mensen en behandelt onderwerpen die met het ouder worden te maken hebben.

TWR Europa financieel directeur

Ondersteuning financieel directeur TWR Europe

Het financiële team van TWR Europa wordt geleid door Tijmen van Steeg. Het team is verantwoordelijk voor een goede besteding van de gelden aan wereldwijde projecten. Net als andere internationale werkers is Tijmen afhankelijk van een achterban.

theologie opleiding huiskerkleiders China

Theologieopleiding voor huiskerkleiders in China

Geestelijke leiders in China missen vaak de kennis om jonggelovigen te begeleiden. Omdat het te gevaarlijk is via internet informatie te verspreiden, zendt TWR het programma SOTA uit. Deze theologische cursus duurt drie jaar en leidt huiskerkleiders in heel China op.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop