Overzicht Projecten - Pagina 7 van 7 - TWR
  • Regio

  • Thema

theologie opleiding huiskerkleiders China

Theologieopleiding voor huiskerkleiders in China

Geestelijke leiders in China missen vaak de kennis om jonggelovigen te begeleiden. Omdat het te gevaarlijk is via internet informatie te verspreiden, zendt TWR het programma SOTA uit. Deze theologische cursus duurt drie jaar en leidt huiskerkleiders in heel China op.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop